ХХОАТ-ын тайлангаа хэрхэн цахимаар илгээх тухай сургалтанд хамрагдав

A- A A+
ХХОАТ-ын тайлангаа хэрхэн цахимаар илгээх тухай сургалтанд хамрагдав

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу иргэн бүр татварын тайлангаа цахимаар гаргадаг болсонтой холбогдуулан Өмнөговь аймгийн Татварын хэлтсээс 2021.02.24-ний өдөр Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчдад ХХОАТ-ын тайлангаа хэрхэн цахимаар илгээх тухай сургалтыг хийв.

Бүх нийтийг хамарсан бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор тайлангаа гаргах хугацааг 2021.02.26-ны өдөр хүртэл сунгасан байна.