"Ногоон бүсийн түр үнэмлэх" олгох ажлыг зохион байгуулав

A- A A+

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/180 захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2021.02.18-2021.02.21-ний өдрүүдэд Ханбогд сумын Хайрхан багийн Цагаан хад суурьшлын бүсэд ажиллаж,

"Ногоон бүсийн түр үнэмлэх" олгох ажлыг зохион байгуулав.