Аймгийн онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүлд хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна

A- A A+
Аймгийн онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүлд хуваарийн дагуу үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна

Аймгийн онцгой комиссын хариуцлагатай эргүүлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах хуваарийн дагуу Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчид Аймгийн шуурхай штабын байранд цугларч, үүрэг авч эргүүлд гаран ажиллаж байна. Хуваарийн дагуу үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалтыг хийн, алдаа зөрчлийг тэр даруйд нь арилгуулж, мэдээ тайланг Аймгийн шуурхай штабад хугацаанд нь хүргүүлж, байдлыг танилцуулан ажиллаж байна.