Нүүрс тээвэрлэлтийн 240 жолоочийн гадаад паспортын захиалгыг авч УБЕГазарт хэвлүүлэн, паспортыг олгов

A- A A+
Нүүрс тээвэрлэлтийн 240 жолоочийн гадаад паспортын захиалгыг авч УБЕГазарт хэвлүүлэн, паспортыг олгов

Аймгийн Онцгой комисс, Гурвантэс сумын Онцгой комисс, Ханбогд сумын Онцгой комисс, Хилийн цэргийн 0166 дугаар анги, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран 2021 оны 02 дугаар сарын 01, 02-нд Шивээ хүрэн боомтод, 2021 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр Гашуун сухайт боомтод ажиллаж, нүүрс тээвэрлэлтийн 240 жолоочийн гадаад паспортын захиалгыг авч хэвлүүлэн, 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр паспортыг олгон ажиллалаа.