Монгол бичигтэй Төрийн албан хаагч

A- A A+
Монгол бичигтэй Төрийн албан хаагч

Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчид 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Даваа, Лхагва гарагуудад ажлын цагийн дараагаар 1 цагийг Монгол бичгээ сурахад зориулах болсон. 

Одоогоор 9 удаагийн теле хичээлийг хамтдаа үзэж, суралцаад байгаа бөгөөд алба хаагчдын саналаар монгол бичгээ сурах цагийг хэвээр нь үлдээж цааш нь үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлээд байна.