Аймгийн удирдлагууд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажил үйлчилгээтэй танилцлаа

A- A A+
Аймгийн удирдлагууд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажил үйлчилгээтэй танилцлаа

Өмнөговь аймгийн удирдлагууд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж, алба хаагчдад ирэх жилүүдэд хийгдэх бүтээн байгуулалт, онцлог ажлуудын талаарх мэдээлэл хүргэн, нэг баг болж ажиллахаа илэрхийлэв. 

Мөн энэ үеэр төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн, ажиллах ая тухай таатай орчныг бүрдүүлэх замаар иргэдэд хүрэх төрийн ажил үйлчилгээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээ онцолсон юм.