Зээлийн болон барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
Зээлийн болон барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?