Дохион хэлний сургалт

A- A A+
Дохион хэлний сургалт

Хаанаас: Өмнөговь аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ГҮТББайгууллагаас

      Багш: Т.Дуламсүрэн 

                 “Дохион хэлний онлайн сургалт” танхим болон онлайнаар

     Хэзээ: 2020 оны 12 сарын 15-нд