Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний явц, хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл, сургалт

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний явц, хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл, сургалт

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний явц, хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл, сургалт

 

Зохион байгуулагч: Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг

                       Сэдэв:  “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах асуудал”,

                                     “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний уялдаа холбоо” сэдвээр онлайн сургалт 

                    Илтгэгч: ИУБТасгийн ахлах бүртгэгч Б.Должинсүрэн, улсын бүртгэгч Ч.Пүрэвдавга

                         Хэнд: Өмнөговь аймаг дахь хэлтсийн алба хаагчиддаа

                        Хэзээ: 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр