Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдлоо

A- A A+
Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдлоо

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Цогт-Овоо, Цогтцэций сумд нь Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй байсан асуудлыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас холболтын төхөөрөмжийг шийдвэрлэн

  • 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Сэврэй сум,
  • 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Ноён сум,
  • 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Гурвантэс сум,
  • 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Цогт-Овоо, Цогтцэций сум
  • 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Ханхонгор сумыг Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбож дууслаа.