Цаг үеийн мэдээлэл: Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэл

A- A A+
Цаг үеийн мэдээлэл: Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэл

Цаг үеийн мэдээлэл:

- Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчөөр Төрийн байгууллага, Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газраас бусад бүх хэлбэрийн хуулийн этгээдүүд бүртгүүлэх тул Хуулийн этгээдийн удирлагууд та бүхэн шуурхай арга хэмжээ авч Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн нөхөн бүртгэлээ хуулийн хугацаанд амжиж бүртгүүлээрэй. Хуулийн хугацаанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 зүйлд заасан дагуу 500 000 төгрөгийн торгууль оногдуулахыг анхаарна уу. 2020 он дуусахад ажлын 14 өдөр үлдсэн.

#Танд_баярлалаа.