ТОДРУУЛГА Гэрлэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА Гэрлэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?