Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт

A- A A+
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт хариулт
 • ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУДАЛДАН АВАХДАА ЯМАР АСУУДАЛД АНХААРАХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?

Юуны өмнө тухайн худалдаж авах гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгийг эрх зүйн маргаантай эсэх талаар судлах шаардлагатай бөгөөд лавлагаа авах нь аливаа эрсдлээс хамгаалах аргуудын нэг юм.

Мөн худалдах-худалдан авах гэрээг нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд уг гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

 • МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААГ ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?

Лавлагаа мэдээллийг ТҮЦ машин, улсын бүртгэлийн байгууллагын харъяа нэгжээс авах боломжтой. Мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын burtgel.mn гэсэн вэб сайтнаас эд хөрөнгө өмчлөгч этгээд өөрийн өмчлөлийн эрхийн бүртгэлийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй авах эрхтэй байдаг.

 • ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭГ НОТАРИАТААР ЗААВАЛ ГЭРЧЛҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ?

Иргэний хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.4-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол талуудын аль нэг нь хүсвэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж болно.” гэж заасан байдаг тул гэрээнд оролцогч талуудын аль нэг нь хүсээгүй, гэрээнд нотариатаар гэрчлүүлэхээр тусгаагүй бол заавал гэрчлүүлэх шаардлагагүй.

 • БИ АМЬДАРЧ БАЙГАА ОРОН СУУЦАА ААВ, ЭЭЖИЙН ХАМТ ХАМТРАН ӨМЧИЛДӨГ БӨГӨӨД ААВ МААНЬ БУРХАН БОЛСОН. ОДОО ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭРЭЭСЭЭ ААВЫНХАА НЭРИЙГ ХАСУУЛАХ ГЭСЭН ЮМ. МӨН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ХАЯЖ ГЭЭГЭЭД ОЛОХГҮЙ БАЙГАА ТУЛ ДАХИН АВАХААР ХҮСЭЛТ ГАРГАЖ БОЛОХ УУ. БОЛОХ БОЛ ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

Та өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх болон үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин авах хүсэлтээ манай бүртгэлийн байгууллагад гаргаж болох бөгөөд мэдүүлэгт дараах нотлох баримтыг хавсаргана.

Үүнд:

- гэрчилгээг хүчингүйд тооцуулсан сонингийн зар

/гэрчилгээний дугаар болон улсын бүртгэлийн дугаар, эд хөрөнгийн хаягийг тусгасан байх/

- өвлөх эрхийн гэрчилгээ /өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох хүсэлтээ өв нээгдсэн газрын нотариат, нотариатгүй газар баг, сумын Засаг даргад гаргах бөгөөд нотариатаас хууль ёсны өв залгамжлагчид өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгоно./

- тус байгууллагад гаргасан хүсэлт /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/

- мэдүүлэг бөглөх

- төлбөр төлсөн баримт /20000 төгрөг/

 • МИНИЙ ӨМЧЛӨЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭР 18 М.КВ ГЭЖ АШИГТАЙ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭГЭЭР БИЧИГДСЭН БАЙДАГ. НИЙТ 35 М.КВ ТАЛБАЙТАЙ БӨГӨӨД ЭНЭ ХЭМЖЭЭГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭР ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЖ БИЧҮҮЛЭХ ВЭ?

Та орон сууцныхаа талбайн хэмжээг өөрчлүүлэх тухай мэдүүлэг гаргах бөгөөд мэдүүлэгтээ барилгын зураг төсөл, хэмжилт хийх эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар, өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай өргөдөл, үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтын хамт хавсаргана. /Үйлчилгээний хураамж энгийн үйлчилгээ 8000 төгрөг, яаралтай 16000 төгрөг/

 • МАНАЙХ 700 М.КВ ХЭМЖЭЭТЭЙ ГАЗАР ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНДЭЭ ӨМЧИЛЖ АВСАН БӨГӨӨД УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЖ ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН. ОДОО ГАЗРЫНХАА 150 М.КВ ГАЗРЫГ ДҮҮДЭЭ ХУДАЛДАХААР ТОХИРОЛЦСОН. ҮҮНИЙГЭЭ ЯАЖ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

Та харъяа дүүргийнхээ газрын албанд хандан газрын байршлын кадастрын зургаа өөрийн болон худалдан авагчийнхаа нэр дээр талбайн хэмжээг өөрчлүүлэн авна. Уг кадастрын зургаа үндэслэн Худалдах- худалдах авах гэрээг байгуулан нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд гэрээнд худалдаж байгаа болон өөртөө үлдэж байгаа газрын хэмжээг тодорхой тусгана.

Улсын бүртгэлийн байгууллагад худалдаж байгаа болон худалдан авч байгаа иргэд тус тусдаа мэдүүлэг гаргаж, нотлох баримтуудаа мэдүүлэг тус бүрд нь хавсаргаж өгнө. Газраа худалдаж байгаа иргэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг эх хувиар нь өгнө.

 • БИ ӨӨРИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН ГАЗАР ДЭЭРЭЭ 3*4 ХЭМЖЭЭТЭЙ БАЙШИНТАЙ БА ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН БАЙСАН. ОДОО БАЙШИНГАА НУРААЖ БУУЛГААД СУУРИН ДЭЭР НЬ 10*6 ХЭМЖЭЭТЭЙ 2 ДАВХАР БАЙШИН БАРЬСАН ЮМ. ШИНЭ БАЙШИНГАА БҮРТГҮҮЛЖ ГЭРЧИЛГЭЭ АВЧ БОЛОХ УУ?

Та нурааж буулгасан байшингийнхаа эрхийн улсын бүртгэлийг хаалгаж, өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээ хүчингүй болгуулсаны дараа шинэ байшингаа бүртгүүлэх боломжтой.

Нурааж буулгасан байшингийн бүртгэлийг хаалгахдаа харъяа аймаг, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хандаж мэдүүлэг гаргах бөгөөд мэдүүлэгт нотариатаар гэрчлүүлсэн өргөдөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувиар, нурааж буулгасныг нотлох баримтыг хавсарган өгнө.

 • ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД ЗААВАЛ БҮРТГҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ?

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэн, хуулийн этгээд хуульд заасан бүртгэл, мэдээллийг улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх үүрэгтэй.

Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт, хариулт

 • СИСТЕМД НЭВТРЭХДЭЭ “НЭВТРЭХ НЭР” БОЛОН НУУЦ ҮГЭЭ ОЛОН УДАА БУРУУ ОРУУЛАХАД ТУХАЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ СИСТЕМИЙН ЗҮГЭЭС ЦООЖИЛДОГ(ИДЭВХИГҮЙ БОЛГОДОГ). ЭНЭ ТОХИОЛДОЛД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХЭЭ ХЭРХЭН СЭРГЭЭХ ВЭ?

Хэрэглэгч өөрийн байгууллагын суперадминистраторт хандаж хэрэглэгчийн төлвөө буцаан “идэвхитэй” болгоно.

 • ГЭРЧИЛГЭЭТ ХАЙЛТ (ЛАВЛАГАА) БОЛОН ЭНГИЙН ХАЙЛТЫН ТАЙЛАНГИЙН ХООРОНД ЯЛГАА БИЙ ЮУ? ӨӨРӨӨР ХЭЛБЭЛ, ХЭРЭВ ГЭРЧИЛГЭЭТ БОЛОН ЭНГИЙН ХАЙЛТЫН МЭДЭЭЛЛҮҮД АДИЛ БОЛ ЯАГААД ТӨЛБӨР ТӨЛЖ ГЭРЧИЛГЭЭТ ХАЙЛТ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?

Гэрчилгээт болон энгийн хайлтын мэдээллүүд нь яг ижил байдаг. Энгийн хайлтын тайланг хавсаргах, эсвэл цаасан дээр хэвлэж авснаар тухайн хайлт хийгдсэн болохыг гэрчилнэ. Шүүх дээр батлах нотолгоо шаардлагатай үед гэрчилгээт хайлтын тайлан хэрэгтэй байдаг. Мөн гэрчилгээт хайлтын мэдээлэл системд хадгалагдан үлддэг тул шаардлагатай тохиолдолд сэргээн харах боломжтой.

 • ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГА НЬ ОЛОН СУПЕРАДМИНИСТРАТОРТОЙ БАЙЖ БОЛОХ УУ?

Болно. Харилцагч байгууллага нь бүртгэлийн мэдээллээ өөрчлөх болон хэрэглэгчдээ удирдах хэд хэдэн администратортой байж болох ба хамгийн багадаа хоёр администратортой байх нь тохиромжтой.