ТОДРУУЛГА Хувийн хашаа, байшингаа улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд юу бүрдүүлэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА Хувийн хашаа, байшингаа улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд юу бүрдүүлэх вэ?