УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

A- A A+
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2020.10.19/

  • Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газрын Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга;
  • Багануур дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Багахангай дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Баянзүрх дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Баянгол дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Булган аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Завхан аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Өвөрхангай аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга;
  • Сүхбаатар аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга.

 

Та МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ -ийн цахим хаягаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.