Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал түр зогсоолоо

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал түр зогсоолоо

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал түр зогсоолоо

Дэлгэрэнгүй
Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх уулзалт

Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх уулзалт

Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх уулзалт

Дэлгэрэнгүй
Ханбогд суманд

Ханбогд суманд "Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин" ажиллаж эхэллээ

Ханбогд суманд "Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний ДӨТ машин" ажиллаж эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
Ханбогд сумын Хайрхан баг, Тайван зогсоол дахь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

Ханбогд сумын Хайрхан баг, Тайван зогсоол дахь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

Ханбогд сумын Хайрхан баг, Тайван зогсоол дахь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэв

Дэлгэрэнгүй

"Сонгогчдын нэрийн жагсаалт"-ыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж байршууллаа

"Сонгогчдын нэрийн жагсаалт"-ыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж байршууллаа

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд “Гадаад паспорт захиалах автомат машин”-ыг байршууллаа

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд “Гадаад паспорт захиалах автомат машин”-ыг байршууллаа

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд “Гадаад паспорт захиалах автомат машин”-ыг байршууллаа

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.04.10/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.04.10/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.04.10/

Дэлгэрэнгүй

"Цагаан хад - суурьшилын бүс" дэх иргэддээ улсын бүртгэлийн үйлчилгээг ойртуулан, үйлчилгээ үзүүлсээр байна

"Цагаан хад - суурьшилын бүс" дэх иргэддээ улсын бүртгэлийн үйлчилгээг ойртуулан, үйлчилгээ үзүүлсээр байна.

Дэлгэрэнгүй
Малчин түмэндээ сэтгэлийн дэм, эд материалын тусламж үзүүлэх аянд нэгдлээ

Малчин түмэндээ сэтгэлийн дэм, эд материалын тусламж үзүүлэх аянд нэгдлээ

малчин түмэндээ сэтгэлийн дэм, эд материалын тусламж үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй
Шинээр байгуулагдсан 9, 10 дугаар багийн иргэдийн анхааралд!!!

Шинээр байгуулагдсан 9, 10 дугаар багийн иргэдийн анхааралд!!!

Шинээр байгуулагдсан 9, 10 дугаар багийн иргэдийн анхааралд!!!

Дэлгэрэнгүй

"Цахим Өмнөговь" хөтөлбөрийн хүрээнд Цогтцэций сум Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний Киоск машинтай боллоо

"Цахим Өмнөговь" хөтөлбөрийн хүрээнд Цогтцэций сум Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Киоск машинтай боллоо

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй
САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ

САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ

САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ

Дэлгэрэнгүй