2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас

2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас "Кибер аюулгүй байдлыг хангах" сургалт зохион байгуулав

2023.11.03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын МАБГазраас "Кибер аюулгүй байдлыг хангах" сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан

2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав

2023.10.31 ны өдөр Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ц.Баярнасан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль"-ийн сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав

2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав

2023.10.13-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг суртчилан таниулах сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал.  #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Аз жаргалтай, ээлтэй нийгмийг бүтээхэд хүн бүрийн оролцоо чухал. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь

Дэлгэрэнгүй
Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе  #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Бурууг бууруулж, ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээе. #Бурууг_бууруулъя #Ээлтэй_Өмнөговь #Эрүүл_нийгмийг_хамтдаа_бүтээе

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна

Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна

Гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах 33 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын бүртгэл явагдаж байгаа тухай мэдээллийг хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав

2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав

2023.06.18 -ны өдөр Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 14-8-2 хэсэгт нөхөн сонгуулийг амжилттай зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Өмнөговь аймгийн  Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн  14-8-2 хэсгийн   итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв

Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн 14-8-2 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв

Сонгуулийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ноён сумын 2 дугаар баг /Ганзагад/ Сонгуулийн 14-8-2 хэсгийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд програмын сургалт зохион байгуулж, СНЖагсаалт хэвлэв.

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймгийн ИТХурлын 202.12.01 ны өдрийн 9/9 тогтоолоор Даланзадгад сумын 1 дүгээр багийг хувааж 9 дүгээр баг/Чандмань/-ийг шинээр, 6 дугаар багийг хувааж 10 дугаар баг/Начин/-ийг шинээр байгуулсан. 2023.06.10 ны өдрийн 11-16 цагт  Спорт цогцолбор

Өмнөговь аймгийн ИТХурлын 202.12.01 ны өдрийн 9/9 тогтоолоор Даланзадгад сумын 1 дүгээр багийг хувааж 9 дүгээр баг/Чандмань/-ийг шинээр, 6 дугаар багийг хувааж 10 дугаар баг/Начин/-ийг шинээр байгуулсан. 2023.06.10 ны өдрийн 11-16 цагт Спорт цогцолбор "Ё

Өмнөговь аймгийн ИТХурлын 202.12.01 ны өдрийн 9/9 тогтоолоор Даланзадгад сумын 1 дүгээр багийг хувааж 9 дүгээр баг/Чандмань/-ийг шинээр, 6 дугаар багийг хувааж 10 дугаар баг/Начин/-ийг шинээр байгуулсан. 2023.06.10 ны өдрийн 11-16 цагт Спорт цогцолбор "Ёл" танхим, ХЖТeaтрт төрийн үйлчилгээний "Явуулын оффис" ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг өнөөдөр 16.00 цагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс зохион байгууллаа

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг өнөөдөр 16.00 цагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс зохион байгууллаа

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургуулийг өнөөдөр 16.00 цагт Улсын бүртгэлийн хэлтэс зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье. Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье. Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд “ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”. Авлигад үгүй гэж хэлье. Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран ажнай талбай дээр

Өмнөговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран ажнай талбай дээр

Өмнөговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран ажнай талбай дээр

Дэлгэрэнгүй
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн зохион байгуулах ажил

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн зохион байгуулах ажил

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн зохион байгуулах ажил

Дэлгэрэнгүй
Аймгийн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын

Аймгийн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн хүрээнд Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтр

Аймгийн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын "Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн хүрээнд Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран "Нээлттэй Өмнөговь - Гэр бүлийн чуулган"-ыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Наранбаатарын

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Наранбаатарын "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэг"-т албан хаагчид оролцов

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Наранбаатарын "Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэг"-т албан хаагчид оролцов

Дэлгэрэнгүй