Хүн худалдаалах гэмт хэрэг түүний дотор бэлгийн мөлжлөг дотоотод ч үйлдэгддэг. Шилжилт хөдөлгөөний улмаас эрсдэл үүсэх, найз нөхөддөө хууртах гэх мэт олон асуудлаас болж охид эмэгтэйчүүд хохирсоор байна

A- A A+

Хүн худалдаалах гэмт хэрэг түүний дотор бэлгийн мөлжлөг дотоотод ч үйлдэгддэг. Шилжилт хөдөлгөөний улмаас эрсдэл үүсэх, найз нөхөддөө хууртах гэх мэт олон асуудлаас болж охид эмэгтэйчүүд хохирсоор байна.

#ХүнХудалдаалах

#БэлгийнМөлжлөгөөс

#СЭРГИЙЛЬЕ

#ХАМГААЛЪЯ

#Мөрөөдлийн_шүхэр

#Мөрөөдлөө_хамгаалж

#Хувь_заяагаа_атгая

#EndHumanTrafficking

#AQUIESTOY